PRODUCTS


屜頭式 皇冠收納抽盤(座式緩衝)
搭配BLUM滑軌

DETAIL
產品說明

屜頭式 皇冠收納抽盤(座式緩衝)
 
品名 籃子+滑軌 適櫃
F25340 寛360 ~ 368*深495*高170 mm 400
F25345 寛410 ~ 418*深495*高170 mm 450
F25350 寛460 ~ 468*深495*高170 mm 450
F253100 寛960 ~ 968*深495*高170 mm 1000
 ※本產品搭配BLUM滑軌
材質: 冷軋鋼板銀色烤漆、特殊雙層防鏽表面處理
   
附件: 抽盤1只
  止滑墊 1只
  BLUM木抽緩衝滑軌 (含屜頭式配件) 1組
   
選購品: JH-F15000抽盤磁吸棒

※ 專利證號 M69811及多項專利申請中