PRODUCTS

JA
螺旋吊衣架

DETAIL
產品說明
 
品名 本體尺寸 適用櫃體
DA110A 壁式 Ø 582 x 高 2220 ~ 2600 mm 開放式
     
承重: 30 kg  
吊掛數量: 40件以上  
附件: DA11 ×1組  
  DA13 ×3組  
  
  
品名 本體尺寸 適用櫃體
DA110B 頂天立地 Ø 582 x 高 1820 ~ 2160 mm 1164 × 560 mm
     
承重: 30 kg  
吊掛數量: 40件以上  
附件: DA12 ×1組  
  DA13 ×2組
 
 
 
 
~組件內容說明~    
組件1-支架組A    
JH-DA11 長 730 mm  x 2 + 830 mm x 1 碳鋼亮鉻
     
組件2-支架組B    
JH-DA12 長 730 mm x 2 + 350 mm x 1 碳鋼亮鉻
     
組件3-螺旋吊桿    
JH-DA13 高 582 x 寛 309 x 深 457 mm 碳鋼亮鉻